top of page

Tűzoltó készülék karbantartás

A tűzoltó készülék karbantartás jogszabályban, tűzvédelmi műszaki irányelvben, karbantartási technológiában meghatározott munkafolyamatokat magába foglaló a készülék állapotfenntartását célzó műszaki és adminisztrációs tevékenység. A karbantartó személynek szakvizsga bizonyítvánnyal kell renelkeznie. A karbantartói tevékenységet folytató szakműhelyt pedig regisztrálni kell Katasztrófavédelemnél.

 


Tűzoltó készülék alapkarbantartás

Az EN 3 szabványsorozat szerint gyártott tűzoltó készülékek esetében 12 havonként alapkarbantartást kell végezni, amely a készülék üzemben tartási helyén történik. A karbantartás tényét a készülékre ragasztott karbantartási matricával és Katasztrófavédelmi hologramos matricával igazoljuk. Ezen tevékenység során megvizsgáljuk, hogy egy esetleges használat során a készülék megfelelően működne-e. Ha bármilyen kétely merül fel ezzel kapcsolatban, úgy a készüléket szakműhelyünkbe szállítjuk, további karbantartási munkák elvégzése érdekében. Ha a készülék nem felel meg a szabványi előírásoknak, vagy a gyártói technológiai leírásoknak, akkor azt selejtezni kell. Karbantartási művelet nem végezhető el olyan tűzoltó készüléken amely nem a jogszabályi előírások szerint lett forgalomba hozva, vagy a karbantartását bármely illetékes hatóság megtiltotta.
Tűzoltó készülék középkarbantartás
A tűzoltó készülék 5. és 15. évében elvégzendő műhely jellegű tevékenység. Ezen karbantartás során az alapkarbantartási munkafolyamatokon túl a tűzoltó készüléből a hajtógázt leengedjük, a készüléket szétszereljük, a tartályból eltávolítjuk az oltóanyagot és megvizsgáljuk, a készülék tartályának belső felületét is ellenőrizzük. Amennyiben a készüléken nincs semmiféle sérülés és minden alkatrésze (porral oltó esetén az oltóanyag is) megfelel a gyártói előírásoknak, úgy a készülék összeszerelése, hajtóanyaggal történő feltöltése és hitelesítése (karbantartási matrica + hologram) után a készülék újra üzembe helyezhető.A középkarbantartás tényét a készülékre ragasztott matricán túlmenően a készülék felszállócsövén is rögzíteni, jelölni kell. Középkarbantartáskor a por oltóanyag visszatölthető a készülékbe, ha annak minősége megfelel a gyári, gyártói előírásoknak. A por megfelelőségét a karbantartónak ellenőriznie kell, az oltóanyagot portöltőgépen át kell szűrni.
Tűzoltó készülék teljes karbantartás
A tűzoltó készülék 10. évében elvégzendő műhelyjellegű tevékenység, amely megába foglalja az alap-,  és a középkarbantartás során elvégzendő munkafolyamatokat is. Ekkor az esetleges készülék használat során nyomás alá kerülő alkatrészeket, szerelvényeket (oltóanyag tartály, palack, fejszerelvény, elzárószerelvénnyel rendelkező tömlő) nyomáspróbázni kell. Az oltóanyag minőségét meg kell vizsgálni, ha bármilyen eltérés van a gyártó által előírtaktól, akkor az oltóanyagot cserélni kell. Amennyiben a gyártó előírja, hogy a teljes karbantartás során ki kell selejtezni az oltóanyagot, úgy a készüléket új oltóanyaggal kell feltölteni. A teljes karbantartás megtörténtét, annak dátumát, érvényességét, a karbantartó személy nevét fel kell tüntetni a készülékre ragasztandó karbantartási cimkén.
bottom of page