top of page

TÜZvédelem

TŰZVÉDELEM - a fő profilunk
1992-óta foglalkozunk tűzvédelmi szakfeladatok ellátásával. Az elmúlt majdnem 30 év során felhalmozott tapasztalat eredményeként mára gyakorlatilag  minden  tűzvédelmi szakterületen felmerülő feladatra van megoldási javaslatunk. Itt áttekintheti szolgáltatási palettánkat.
Fire Extinguisher

Típusok, jellemzők, tulajdonságok, alkalmazhatóságuk

Total_porral_oltó.jpg

Tűzoltó készülékek karbantartása

újratöltés, javítás, nyilvántartás, bérbeadás

ss_std.jpg

Szakvizsga

Tűzvédelmi szakvizsga szervezése, oktatás, vizsgáztatás

fold_feletti tuzcsap_szereles.jpg

Tűzsap

Felülvizsgálat, javítás, telepítés, hitelesítés, üzembe helyezés

M1-910x1024.jpg

Tűzoltó tömlő

Felülvizsgálat, nyomáspróba, bekötés, javítás

füstelvezetés.jpg

Hő- és füst elvezetés

Felülvizsgálat, karbantartás, ellenőrzés

biztonsági világítás felülvizsgálat.jpg

Biztonsági világítás

Felülvizsgálat, karbantartás, telepítés, javítás

Létesítés

v%C3%ADzmennyis%C3%A9g%20m%C3%A9r%C3%A9s

Vízmennyiség mérés, statikus és dinamikus nyomásmérés

Átvezetések, technológiai rések tűzgátló lezárása

Tűzgátló lezárás.jpg

Tűzgátló lezárás

IMG_5550.JPG

Tűzgátló ajtó

Felülvizsgálat, nyilvántartás, beépítés, javítás

IMG_1507_edited.jpg

Tűzoltási bemutató

Porral-, gázzal- és habbal oltókkal oltáspróbák szervezése

t%C5%B1zv%C3%A9delmi%20szab%C3%A1lyzat_e

Tűzvédelmi szabályzat

Szabályzat és  tűzriadó terv elkészítése

 

TÜK Tűzvédelem

elkötelezettség, minőség, garancia

 

 

 

Tűzvédelem... Két fő terület a kereskedelem és a karbantartás.


Magyarországon a jogszabályi előírások nagyon pontosan szabályozzák, hogy hol, mikor, milyen veszélyhelyzetre, milyen kockázatra kell felkészülnie az ipari-, és a mezőgazdasági üzemeknek,az intézményeknek, a vállalkozóknak és a magánszemélyeknek. Ezekre a kockázatokra adott válaszok nagyon sokfélék lehetnek, ha a kínált tűzvédelmi felszerelések, eszközök és berendezések biztonsági szintjét, a megbízhatóságát vagy ha műszaki tartalmát, minőségét nézzük. Társaságunk által forgalmazott felszerelések megfelelnek a vonatkozó jogszabályok által támasztott műszaki követelményeknek, és mindez kimagasló minőséggel párosul.

 

A kereskedelem...

A műszaki követelményekre sokféle válasz adható, de van egy olyan jellemző amiből nem engedünk.. ez a MINŐSÉG. Az általunk kínált berendezések a kimagasló műszaki tartalom mellett kiváló minőséget is képviselnek. A gyártó beszállító partnereink nagyon elhivatottak, tudják, hogy mi a feladatuk és ennek minden körülmény között meg kívánnak felelni. Az Ő feladatuk az, hogy a termékeik biztonságot nyújtsanak, megvédjék értékeinket, javainkat, életünket, akkor és úgy működjenek ahogy azt elvárjuk és ahogy azt szeretnénk.

 

A TOTAL, a Bogdan GIL, a Fritz-EMde, a Secudo, az IBS, a Tyco elkötelezett...

 

Mi ezért választottuk Őket és ezért dolgozunk velük évek óta. A TOTAL a tűzoltó készülékeivel, a Bogdan GIL a tűzoltó-, és az ipari tömlőivel, a Secudo a gáz-, és a füstérzékelőivel, a Fritz EMde a karbantartó és a felülvizsgáló gépeivel, az IBS szintén a tűzoltó készülékeivel és a Tyco a beépített tűzoltó rendszereivel a mi cégünkön keresztül jelen van Magyarországon és együtt dolgozik velünk azon, hogy a magyar tűzvédelem jobb legyen. A partnereinkkel a magyar piacra bevezetett termékekben Ön megbízhat, pontosan azt fogja kapni amit elvár.

Itt további részleteket tudhat meg a  a TOTAL tűzoltó készülékeiről...

A karbantartás...

 

Társaságunk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által regisztrált és BM OKF azonosítóval

rendelkező ISO minőségügyi rendszer szerint működő szakműhelyt tart fenn. ISO rendszerünk érvényes

auditálással rendelkezik.Rendelkezésünkre áll a Total Feuerschutz GmbH szakmai és technológiai háttere,  

biztosítva van a szükséges alkatrész és oltóanyag ellátás. Birokunkban van az általunk javított tűzoltó

készülékek javítási technológiája és a javításokhoz előírt szerszámkészlete. Munkatársaink tűzoltó készülék

karbantartási szakvizsgával és tűzoltó vízforrás felülvizsgálati szakvizsga bizonyítvánnyal is rendelkeznek. Az alapkarbantartás (régen ellenőrzés), középkarbantartás és teljes körű karbantartás során elvégezzük

mindazon munkafolyamatokat, amelyeket a vonatkozó rendeletek, technológiák, gyártói leírások előírnak.

Ciklusidők:

Alapkarbantartás:                   12 hónap (EN)

Középkarbantartás:                5. illetve 15 év (EN)

Teljeskörű karbantartás:        10. év (EN)

Az általunk elvégzett munka kiváló minőségét munkatársaink szakmai végzettsége, szakmai továbbképzéseik, cégünk ISO tanúsítványa és minőségügyi rendszere, valamint szakműhelyünk kiváló felszereltsége biztosítja. Az általunk elvégzett javítási karbantartási munkákra a teljes érvényességi időre garanciát vállalunk, tehát ez akár 10 év is lehet.

Az elvégzett karbantartási munkákat az országban elsőként általunk alkalmazott eltérő színű érvényességi matricákkal jelezzük. Ez egyrészt már nagyon jól bevált, pl. Németországban, másrészt sokkal jobban áttekinthető.

 

 

Tűzoltó készülék karbantartás


A tűzoltó készülék nem vehető át karbantartásra, ha
- a gyártó által előírt alkatrészek, oltóanyag és technológiai utasítás nem áll rendelkezésre,
- a forgalomból kivonták vagy szabálytalanul hozták forgalomba,
- újra nem tölthető tűzoltó készülék,
- a gyártója, gyártási időpontja nem állapíthat ó meg (nem olvasható ) vagy
- életkora a 9. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott élettartamot elérte.

A karbantartó személynek írásban kell értesítenie a készenlétben tartót, ha a tűzoltó készülékek karbantartása
nem végezhető el
A karbantartás elvégzését a karbantartást igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztása jelöli. Az OKF azonosító jelet úgy kell felragasztani, hogy a karbantartást igazoló címkét részben fedje át, de az adatokat vagy a gyártó jelöléseit ne takarja el . Az OKF azonosító jel kizárólag a karbantartást igazoló címkével együtt és csak egyszer használható fel .A karbantartás során a korábban használt karbantartást igazoló címkék eltávolítása –a legutolsó közép-vagy teljes körű karbantartást és gyártói végellenőrzést, vagy újratöltést igazoló címkék kivételével – az OKF azonosító jellel együtt történik.

A karbantartást igazoló címke tartalmazza

- a „KARBANTARTVA” szót ,
- a karbantartó-szervezet nevét és címét,
- a karbantartó személy aláírását vagy az aláírással egyenértékű azonosító jelzést ,
- a karbantartás jellegét (alap-, közép-, teljes körű karbantartás, újratölt és),
- a karbantartás dátumát (év, hónap , nap) és
- a következő karbantartás esedékességét időponttal megadva (év, hónap ,nap).

A karbantartó személy a tűzoltó készüléket készenlétben tartásra alkalmatlannak minősíti, ha
- a tűzoltó készülék tartályán vagy szerelvényein olyan mértékű sérülés található , amely a tűzoltó készülék
 biztonságos készenlétben tartását és használatát veszélyezteti,
- a tűzoltó készülék alkalmazása esetén veszélyes lehet,
- a tűzoltó készülék állapota miatt nem működőképes vagy
- a tűzoltó készülék vagy a hajtóanyagpalack töltetének vesztesége, nyomásának csökkenése meghaladja a gyártó által megadott értéket.


Ha a tűzoltó készüléken a hiba a helyszínen nem javítható ki, a karbantartó személy a tűzoltó készüléken jól látható helyen a karbantartást végző szervezet adatait , a dátumot és a „K ARBANTARTÁSRA SZORUL” feliratot tartalmazó címkével látja el , és írásban tájékoztatja a készenlétben tartót.
A nem karbantartható vagy a 4/A. §-ban f elsoroltak közé tartozó tűzoltó készüléket a karbantartó személy „SELEJT ” felirattal látja el ,és erről írásban tájékoztatja a készenlétben tartót. Ha a karbantartás a készenléti helyen történik, a karbantartó személy a tűzoltó készülék rögzítését és egyéb felszereléseit is megvizsgálja. A karbantartó személy a tapasztalt hibáról ,sérülésről a készenlétben tartót írásban tájékoztatja. Az újratöltött tűzoltó készüléken a karbantartó személy legalább alapkarbantartást végez vagy a soron következő fokozat (közép - vagy teljes körű karbantartás) műveletei is elvégezhetőek .A karbantartó személy a részlegesen használt tűzoltó készüléket teljesen kiüríti és az oltóanyagot selejtezi. A tűzoltó készülék újratöltése a gyártó által megadott eljárások és utasítások szerint történik. Az újratöltött tűzoltó készüléken fel kell tüntetni az újratöltés időpontját. Alkatrészek pótlásakor és újratöltés esetén kizárólag a gyártó által megadott, jóváhagyott vagy szállított
alkatrészek és oltóanyag használható fel.

Középkarbantartás

 

A középkarbantartáskor a karbantartást végző személy – az alapkarbantartás keretébe tartozó műveleteken túl
- ellenőrzi a nyomásjelző működőképességét a nyomásjelző műszerrel felszerelt, állandó nyomású tűzoltó készüléken, a gyártó előírásai szerint,
- kiüríti a tűzoltó készüléket,
- megvizsgálja az oltóanyagot a gyártó útmutatása szerint
- nagyítóval részletesen megvizsgálja a tűzoltó készüléket

- a zárószerelvények
- az elsütőfej szerelvény,
- a nyomásmérő és jelző eszköz,
- a tömlő – és a pisztolyszerelvény 
korróziójának, sérülésének megállapítása érdekében,
- világítóeszköz és tükör segítségével megvizsgálja a tartály belsejét, különös tekintettel a korróziós nyomokra, a belső bevonat hibátlanságára és a hegesztési varratok épségére, melynek során a gyártó előírásai szerint jár el, kétes esetekben pedig a gyártóhoz fordul,
- megvizsgál minden záróelemet ,a csatlakozó menet, alak, méret és bevonat szempontjából ,
- a tűzoltó készülékek felszállócsövén vagy belső hajtóanyagpalackján maradandó módon jelöli
- a karbantartás dátumát,
- a karbantartó szervezet nevét vagy azonosító jelét és
- a karbantartó személy aláírását és
- a tűzoltó készüléket, a gyártó előírásait figyelembe véve megtölti oltóanyaggal, és összeszereli.

 

 

Teljes körű karbantartás

 

A teljes körű karbantartáskor a karbantartást végző személy – az alap -és középkarbantartás keretébe tartozó műveleteken túl –
- a tűzoltó készülék teljes szétszerelését követően a hibás vagy a lejárt élettartamú részeket  selejtezi, majd ezeket újjal pótolja,
- a tartályt a rajta lévő jelölés értékének megfelelő nyomáson nyomáspróbának veti alá,
- a jelöletlen tartályokat selejtezi,
-  az MSZ 1040 szabvány szerint gyártott tűzoltó készüléknél a nyomáspróbát a legfeljebb 25 kg össztömegű tűzoltó készülék esetén festetlen, az annál nagyobb össztömegű tűzoltó készülék esetén a hegesztési varratok környezetében fémtiszta állapotban végzi, kivéve
- a porszórásos festéssel gyártott tartályokat,
- a szén-dioxiddal oltók alumínium palackjait vagy
- az olyan belső védőbevonattal rendelkező tartályokat, melyeknél a festékeltávolítás vagy az újrafestés a belső bevonat épségét megsértheti,
- nyomáspróbának veti alá a biztonsági szelepet és a tűzoltó készülék mindazon -szerelvényét, amely a működtetés
-során a nyomás által terhelt és
- a biztonsági szerelvényt a gyártó előírásait figyelembe véve ellenőrzi és szükség esetén beállítja vagy cseréli.
Amikor a tűzoltó készülékek teljes körű karbantartása esedékes, akkor az újratöltésre vonatkozó és a gyártó által megadott előírások is irányadók.


Biztonsági célú világítások
Biztonsági világítás a tartalékvilágítás azon része, amely a helyiség/épület biztonságos elhagyásához, vagy ezt megelőzően a potenciálisan veszélyes tevékenység befejezésének megkísérléséhez szolgáltat világítást.
Az – általános értelemben vett – biztonsági célú világítás létesítésének célja, hogy az üzemi tápellátás megszűnése esetén, tegye lehetővé az építmények biztonságos elhagyását az alábbiak szerint:
a) A menekülési útvonal megjelölése (kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelekkel)
b) A menekülési útvonal megvilágítása (biztonsági világítás)
c) A pánik kialakulásának megelőzése (pánik elleni világítás)
Ellenőrzés, felülvizsgálat: Biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás esetén havonta kell üzemeltetői ellenőrzést, évente időszakos felülvizsgálatot kell végezni.

Hő- és füstelvezetés
A hő- és füstelvezető berendezés olyan berendezés, amely tűz esetén a hő és füst szabadba áramlását gépi úton, kényszeráramoltatással biztosítja. A természetes hő- és füstelvezetőkre az MSZ EN 12101-2 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 2. rész: Természetes, füst- és hőelszívó készülékek műszaki előírásai szabvány vonatkozik. A kényszeráramoltatású (gépi) hő- és füstelvezetőkre a MSZ EN 12101-3 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 3. rész: A kényszeráramoltatású füst- és hőelvezető berendezések műszaki előírásai szabvány vonatkozik. A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak, valamint a füstgátló szerkezeteknek a szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni. 
Hő és füst elleni védelem eszközein ellenőrzése, felülvizsgálata, karbantartása és javítása során a meglévő rendszer és rendszerelemek üzembiztos működésének biztosítása a cél.
Ellenőrzés, felülvizsgálat: Füstelvezető, légpótló szerkezet, füstelszívó, légpótló ventilátor, füstmentesítő ventilátor, füstcsappantyú, zsalu, füstgátló nyílászáró esetébe 3 havonta kell üzemeltetői ellenőrzést,
6 havonta időszakos felülvizsgálatot kell végezni.

Tűzvédelmi szabályzat elkészítése,
üzemeltetési naplók naprakész vezetése,
tűzvédelmi oktatási tematika elkészítése,
tűzvédelmi oktatások megtartása, dokumentálása,
tűzvédelmi szemle megtartása,
tűzvédelmi tanácsadás,
tűzvédelmi jogszabályfigyelés,
hatósági ellenőrzésen a megbízó képviselete

 

Karbantartás
Biztonsági világítás
Hő- és füstelvezetés
Tűzvédelmi szabályzat
bottom of page